Máte neplatnú STK? Čo na to hovoria poisťovne?
#Poistovne #Blog

Máte neplatnú STK? Čo na to hovoria poisťovne?

Publikovane:14/03/2022

Stanice technickej a emisnej kontroly sú od pondelka (30. marca 2020) znovu otvorené.

Fungujú v obmedzenom režime, kontrola prebieha bez prítomnosti majiteľa vozidla a na každých 25 m2 môže byť prítomná jedna osoba, čo výrazne zníži počet denne vykonaných kontrol.

Podľa pôvodnej informácie zverejnenej na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú (EK) a technickú kontrolu (TK) v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Pokuty sa nemali ukladať za neplatnú STK a EK, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.
Toto opatrenie však platilo počas doby uzatvorenia prevádzok, kedy nebolo možné vykonať technickú kontrolu.

Minister dopravy Andrej Doležal potvrdil, že pokuty sa naďalej nebudú ukladať za neplatnú TK a EK, ani po otvorení staníc technickej a emisnej kontroly. Tak to bude aspoň dovtedy, kým TK a EK nebudú fungovať v normálnom režime.

Pokuty sa budú udeľovať tým majiteľom vozidiel, ktorí mali neplatnú TK a EK z nedbalosti, ešte pred termínom 12. 3.2020.

Platnosť dočasných STK a EK vydaných pred dátumom 12. 3. 2020 sa predĺži o odbobie 14 dní, kedy boli všetky prevádzky zatvorené. Dočasné STK a EK vydané od 30. 3. 2020 budú mať štandardnú platnosť 60 dní.

Čo však v prípade, že počas neplatnosti STK a EK budete mať nehodu. Ako k tomu pristupujú poisťovne? Budú vyplácať poistné plnenie?

Slovenská asociácia poisťovní dňa 18. marca 2020 zverejnila k tejto téme vyjadrenia jednotlivých poisťovní ponúkajúcich PZP a havarijné poistenie vozidiel, teda produkty, pri ktorých je potrebná platnosť STK. Za poisťovňu Kooperativa sa neskôr vyjadril generálny riaditeľ Ing. Vladimír Bakeš.

Aké je teda stanovisko k tejto mimoriadnej situácii?

Poisťovne budú k jednotlivým prípadom počas neplatnosti STK a EK v dôsledku opatrení kvôli koronavírusu pristupovať individuálne a to v prípadoch, ak ich platnosť skončila v období od 12. 3. 2020 až do skončenia mimoriadneho stavu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz – SP posudzuje každý prípad krátenia individuálne. Samozrejme budeme prihliadať aj na aktuálnu epidemiologickú situáciu a citlivo pristupovať k danej téme.

ČSOB poisťovňa, a. s.

“ČSOB Poisťovňa pri prípadnom krátení poistného plnenia vždy zohľadňuje príčinnú súvislosť porušenia predpisov na poistnú udalosť. Prípadná administratívna prekážka pri vydaní osvedčenia o technickom stave motorového vozidla určite nebude považovaná za dôvod krátenia alebo odmietnutia plnenia.”

Generali poisťovňa, a.s.

Tieto prípady budeme riešiť veľmi individuálne, avšak určite nebudeme pristupovať k odmietnutiu alebo kráteniu poistného plnenia, ak mal klient objektívny dôvod pre nevykonanie tejto povinnosti.

Groupama poisťovňa, a. s.

Poisťovňa Groupama bude postupovať individuálne, od prípadu k prípadu, pri posudzovaní následkov porušení povinnosti mať platnú STK a EK v havarijnom poistení ako i PZP, nakoľko klienti od 16.3.2020 nemohli vykonať STK a EK z objektívnych dôvodov mimoriadnych opatrení vlády SR. Okresné úrady i polícia boli vyzvané, aby za porušenie platnosti STK a EK nepokutovali v týchto prípadoch vodičov. Obdobný prístup bude uplatňovať aj poisťovňa Groupama. Každý prípad budeme posudzovať
individuálne a pri likvidácii škodovej udalosti budeme zisťovať, kedy zanikla STK a EK, či malo motorové vozidlo preukázateľné poškodenie pred DN a aký vplyv to mohlo mať na poistnú udalosť, resp. na dopravnú nehodu. Radi by sme však upozornili vodičov, že toto opatrenie by malo smerovať k tomu, aby vodiči MV, ktorým uplynula platnosť STK a EK o to viac dbali o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Komunálna poisťovňa, a. s.

V aktuálnej situácii nebudeme pri stanovovaní ROH (reprodukčná obstarávacia hodnota MV) prihliadať na platnosť STK a EK, ktorým táto skončila v období od 12. 3. 2020 až do skončenia mimoriadneho stavu. Pri prípadnom regresnom nároku budeme na danú skutočnosť taktiež prihliadať.

Kooperativa poisťovňa, a. s.

V prípade, ak bol držiteľ motorového vozidla objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda ju z objektívnych príčin nemohol absolvovať a zároveň spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku posudzujeme individuálne. Pri výpočte skutočnej škody, pri stanovovaní reprodukčnej obstarávacej hodnoty vozidla platnosť technickej a emisnej kontroly (v prípade pôvodného vypršania platnosti od 12.3.2020) predlžujeme o interval pre daný typ motorového vozidla. Pri prípadnom možnom regresnom nároku bude poisťovňa na danú skutočnosť taktiež prihliadať, pričom takéto prípady bude s ohľadom na vyššie uvedené posudzovať individuálne.

UNIQA poisťovňa, a. s.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu za neplatnú STK nebudeme uplatňovať postih. V prípade, ak by sa preukázalo, že technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody resp. s rozsahom škody, budeme prípad posudzovať individuálne.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Pri posudzovaní nároku na poistné plnenie bude poisťovňa Wüstenrot prihliadať na mimoriadny stav a individuálne hodnotiť reálnu možnosť poistníka / poisteného splniť si svoje povinnosti, medzi ktorými je aj podrobenie sa STK, EK alebo predpísanej revíznej kontrole naplánovanej po 12. 3. 2020.

Ako v tomto období nahlásiť poistnú udalosť?

Poisťovne v rámci opatrení kvôli koronavírusu upravili otváracie hodiny svojich pobočiek, ale naďalej je možnosť komunikovať prostredníctvom online nástrojov alebo telefonicky cez call centrum jednotlivých poisťovní.

Poistné udalosti nahlasujte telefonicky, mailom, cez web stránku alebo aplikáciu poisťovne. Obhliadky vozidiel v prípade škodových udalostí sú obmedzené na minimum. Pri bežných škodách poisťovňa môže požiadať zákazníka o fotodokumentáciu. V prípade nutných obhliadok likvidátorom bude presný postup vopred odkomunikovaný so zákazníkom.

Poisťovne vyzývajú všetkých, aby obmedzili osobné návštevy pobočiek a čo najviac využívali elektronickú komunikáciu. Priebeh riešenia nahlásenej škodovej udalosti a jej aktuálny stav si tiež môžete preveriť online.

Všetky tieto opatrenia sú len dočasné, platia počas aktuálnej situácie obmedzeného fungovania prevádzok. V každom prípade by majitelia vozidiel so "zmeškanými" STK a EK mali čo najskôr objednať vozidlo na kontrolu a predísť tak prípadným komplikáciám v prípade poistnej udalosti.

Zdroje:
Slovenská asociácia poisťovní
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
webnoviny.sk

Nájdete nás Kováčska 17, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je monar.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná