Dôležité informácie o poisteniach k hypotekárnemu úveru
#Blog #Uvery

Dôležité informácie o poisteniach k hypotekárnemu úveru

Publikovane:14/03/2022

S akými pojmami sa stretneme pri vybavovaní hypotéky a aký je v nich rozdiel?

V dnešnej dobe, možno na základe vlastných skúseností, informácií z okolia alebo predsudkov sa mnohým ľuďom pri slove „poistenie“ ježia vlasy na hlave. Je to však spôsob ochrany a zabezpečenia, ktorý má svoj zmysel napríklad pri hypotekárnom úvere. Preto je dobré vedieť rozlíšiť aspoň základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť.

Ak ste sa rozhodli kúpiť nehnuteľnosť a financovanie plánujete riešiť pomocou hypotekárneho úveru v banke, počítajte s tým, že poistenie nehnuteľnosti je povinnou súčasťou tohto procesu.


Hneď si vysvetlíme prečo.

Pri hypotekárnom úvere zakladáte nehnuteľnosť (minimálne v hodnote výšky úveru) v prospech banky ako zábezpeku až do doby splatenia celého úveru.
Predstavte si situáciu, keď táto nehnuteľnosť nie je poistená. V prípade záplavy či požiaru dôjde k jej úplnému zničeniu a banka zrazu nemá vo svojich rukách nič, žiadnu záruku, že dlžník bude naďalej splácať svoj záväzok.


Preto sa pri hypotekárnom úvere vždy vyžaduje poistenie zakladanej nehnuteľnosti (minimálne na poistnú sumu vo výške úveru), najmä pre riziko živelnej pohromy. Následne sa poistné plnenie vinkuluje v prospech banky. Vinkulácia poistného plnenia znamená, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa najprv vyplatí banke zostatok úveru a až potom vyplatí zostatok poistného plnenia klientovi.

Ďalšie pojmy, ktoré v súvislosti s hypotekárnym úverom možno budete počuť sú poistenie domácnosti a poistenie úveru.

Mnohí si tieto možnosti stotožňujú s poistením nehnuteľnosti alebo si ich predstavujú ako súčasť jedného komplexného poistenia. Vysvetlime si teda, čo znamenajú jednotlivé pojmy a aký je v nich rozdiel:


Poistenie nehnuteľnosti Poistenie domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti v najjednoduchšej definícii znamená poistenie hlavnej stavby, vedľajších budov a všetkých ich pevných súčastí.

Domácnosťou by sme mohli označiť zariadenie a všetky hnuteľné veci v byte, dome,...
Základný rozdiel najlepšie pochopíme, ak si predstavíme dom ako hračku – zariadený domček pre bábiky. Ak by sme ho prevrátili hore dnom, to čo by sa „vysypalo“ je domácnosť. Všetko ostatné je nehnuteľnosť.

V súvislosti s poistením nehnuteľnosti a domácnosti existuje ešte poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie kryje škodu, ktorú spôsobíte na nehnuteľnosti alebo domácnosti tretej osobe (napríklad, keď vytopíte susedný byt pod vami).

Veľmi jednoducho a názorne sú tieto pojmy vysvetlené v nasledujúcom videu:
prehrať video

Poistenie úveru

Poistenie úveru, úverové poistenie, či poistenie k úveru je rizikové životné poistenie.

Mohli by sme povedať, že jeho hlavným zámerom je zabezpečiť životný štandard a bezproblémové splácanie, resp. splatenie úveru pri výpadku príjmu dlžníka.
Ide najmä o tieto riziká: Smrť, invalidita, závažné ochorenia, PN, strata zamestnania.

Ak sa poistná zmluva uzatvára len v súvislosti s úverom, poistenie sa zvyčajne nastavuje podľa parametrov úveru, teda na výšku a dobu splácania úveru, s tým že poistná suma každý rok lineárne klesá, aby čo najviac zodpovedala aktuálnemu zostatku úveru.V rámci poistenia dlhodobej PN alebo straty zamestnania môže poisťovňa za klienta na určité obdobie uhrádzať splátky úveru. Poistenie úveru je možné dojednať v banke alebo komerčnej poisťovni, každá z týchto možností má svoje pre a proti. To by však bolo samostatnou rozsiahlou témou.

Orientačné ceny pri jednotlivých poisteniach si môžete porovnať kliknutím na tento odkaz:

POROVNANIE POISTENIA

Aj keď je k hypotekárnemu úveru zvyčajne nutné len poistenie nehnuteľnosti, odporúčame zvážiť aj využitie ďalších spomínaných možností. Nevieme čo sa stane a nikto nemôže povedať, že je pripravený na všetko.

Autor:
Ing . Daniela Oravcová

Nájdete nás Pribinova 8, 040 01 Košice

(vchod Mojmírova 10, zadná strana OD Dargov)

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je svetbyvania.sk. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

kód
Obnoviť
Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná